Farklı Kültürler Kaynaşabilir Mi?

Dünya’nın her bir bölgesinde, o bölgede yaşayan insanların dilleri, coğrafyalarından ve tarihlerinden kaynaklanan yaşam biçimleri, genel anlamıyla kültürlerini şekillendirir.

Bir toplumun kültürü elbette müzik, mimari, edebiyat, giyim, yemek gibi birçok unsurdan oluşur. Ancak bu unsurları şekillendiren temel sebepler yaşanan coğrafya ve o coğrafyada yaşayan insanların tarihleridir. Coğrafyanın havası giyimi; toprağında yetişen bitkiler ve yaşayan hayvanlar yemeği; dağları, denizleri, ovaları mimariyi şekillendirir. O coğrafyanın insanlarının tarihi dinledikleri müziği, okudukları şiiri, sahneledikleri gösteriyi, aile yaşamını şekillendirir.

Çok net örnekler vermek gerekirse, dünyanın en eski kültürlerinden olan Yunan kültürü ile Türk kültürünü karşılaştırabiliriz. Yaşanılan coğrafyanın sonuçlarından olarak Yunan mutfağı zeytinyağlılarla, Türk mutfağı etle ve bakliyatla donatılmıştır. Yunan kültürü yerleşik yaşamı benimseyerek mimarisini şekillendirirken, Türk kültürü göçebe yaşamıyla çadır ve dokumacılıkta harikalar yaratmıştır. Yunan kültüründe lir ile eşlik edilen tiyatro gösterileri varken Türk kültüründe sazla eşlik edilen şiirler vardır. Bunun yanında her iki kültüründe, tarihindeki kahramanlıkları ve savaşları anlatan destanları, efsaneleri, aile yaşamlarını ve inançlarını anlatan mitolojileri vardır.

Peki, madem bu iki kültürü baz aldık, bu kültürler üzerinden cevaplayalım: farklı kültürler kaynaşabilir mi?

Elbette kaynaşabilir. Geçmişteki tüm farklılıklarına ve birbirlerinden oldukça uzak coğrafyada yaşamalarına rağmen yaklaşık 2000 yıldır bir şekilde iletişimde olan, yıllar boyu süren savaşlar, fetihler ve göçler sonucu yaklaşık 600 senedir iç içe yaşayan bu farklı iki kültür sonuçta kaynaşmış, yemekleri, giyimleri, müzikleri, sanat zevkleri ortak bir paydada buluşmuştur. Bu iki kültüre mensup insanlar kendi içlerinde kendilerine has kültürleri yaşarken, diğer kültüre mensup yan komşusuna dini bayramlarında, düğünlerinde, cenazelerinde, doğumlarında, hiç bir yabancılık çekmeden onlara yardımcı olabilir, eşlik edebilir ki biz Türkler ve Yunanlılar yüzyıllardır böyle yaşamayı başarıyoruz.

About the Author

Cuneyt Dalkıran

No Comments

Comments are closed.