İnşaat Makineleri Kullananların Sertifikaları Var Mıdır ?

Ülkemizde inşaat sektörü hızla gelişiyor. Bu gelişimle birlikte denetimler de doğru oranda artmak zorunda. İş kazalarının büyük bir kısmının inşaat sektöründe vuku bulmasından dolayı bu alanın da sıkı denetimlere tabi olması kaçınılmaz oluyor.

İnşaat Makineleri Kullananların Sertifikaları Var Mıdır?

İnşaat Makineleri Kullananların Sertifikaları Var Mıdır ?İş güvenliği az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere 3 sınıfa ayrılıyor ve inşaat sektörü çok tehlikeli sınıfa dahil oluyor. Hal böyle iken bu sektörde çalışanların her birinin daha dikkatli çalışması gerekiyor. İş sağlığı ve güvenliği ile birlikte inşaat alanında, düzensiz çalışmaların önüne bir nebze de olsa geçilmiş durumdadır ancak mevzuatı tam anlamı ile uygulamak hiç de kolay olmuyor. Yapılan çalışmalarda alt işverenler, işçiler ve saha sorumluları koordineli çalışması gerekiyor.

Alt işveren almış olduğu işi hızlı bitire bilmek için gerekli iş güvenliği kurallarını kimi zaman göz ardı etme teşebbüsünde bulunuyor ve hatta iş güvenliği ile ilgili masrafları da gereksiz görüyor. Sahada çalışan işçi ”Ben yıllarca böyle çalıştım. Bana bir şey olmaz.” diyor. Neyse ki denetçilerin elinde yaptırım gücü sayesinde bu gibi bahane ve sorumsuzlukların önüne geçebilecek yetkileri mevcut. İş güvenliği kültürünün yaygınlaşması biraz daha zaman alacak gibi gözüküyor ama bununla birlikte artık şantiyelerde ben bu işin ustasıyım yıllardır bu işi yapıyorum diyerek çalışma dönemi sona erdi. İnşaat sektörü gibi çok tehlikeli çalışma alanlarında çalışacak olan her bir işçi mesleki yeterliliğe sahip olduğunu kanıtlamak zorunda.

İnşaat makineleri kullananların sertifikaları var mıdır?, sağlık raporları ve iş güvenliği eğitimleri tamamlanmış mıdır? Bunun kontrolleri iş güvenliği uzmanı tarafından tespit edilir ve çalışması uygun bulunan işçiler sahaya girebilir.

İnşaat makineleri kullananların sertifikası olmak zorunda olduğu gibi sahada çalışacak her personelin yeterlilik belgesi olması gerekiyor ve bu da yeterli değil. İş yeri hekiminin çok tehlikeli işlerde çalışabilir onayı olması gerekiyor. Bir inşaat işçisi bu belgeleri tamamladıktan ve sağlık raporunu aldıktan sonra sahanın iş güvenliği uzmanı tarafından oryantasyon eğitimi ve iş güvenliği eğitimi verildikten sonra çalışmasına başlayabilir.

About the Author

Cuneyt Dalkıran

No Comments

Comments are closed.