İnşaat Yanında Arazi Alınır Mı?

Son yıllarda artan kentsel dönüşüm çalışmalarına paralel olarak inşaat alanları da artış gösteriyor. Daha iyi yaşam koşullarına ulaşmak adına yapılan bu çalışmaların insana ve çevreye ne kadar faydalı olduğu hali hazırda bir tartışma konusu teşkil etmektedir. Buna mukabil herhangi bir ev, arazi, dükkan gibi gayrimenkul alım satımlarda alınmak istenen arazinin yanında inşaat olup olmadığı, varsa hangi alan üzerine olduğu akla ilk gelen sorular arasında yer almaktadır.

İnşaat Alanları

Bütün toplumlarda bir bölgede yeni bir mekan inşaatı çoğunlukla o bölgenin halkı üzerinde bir merak uyandırmaktadır. Yapılan inşaat halka açık bir alanı ifade ediyorsa(park, bahçe, sosyal tesisler, AVM inşaatı vb.) o topluluk için bu durum mutluluk verici olabilir. Tüm bu olumlu durumların yanı sıra olumsuz durumlar da meydana gelebilir. Örneğin yerleşim yerine yakın bir fabrika inşaatı bölge insanının tepkisini çekebilmektedir. Buradan hareketle topluma yararlı alanların yerleşim yerlerine yakın sanayi tesislerinin, enerji santrallerinin (örneğin termik santraller) şehir dışına yapılmasının istenmesi sonucuna varılacaktır.

Arazi Satın Alma Koşulları

Belirli bir bölgede satın alınmak istenen bir arazinin uygun olup olmadığı şehir merkezine yakınlığı ve uzaklığı göz önüne alınarak ve yakınlarındaki inşaatların türüne bakılarak belirlenecektir. Daha önce de belirtildiği gibi eğer o arsanın üzerine ev, bahçe, sosyal tesis türünde bir yapı inşa edilmek isteniyorsa o zaman arsanın yanında bir sanayi tesisi istenmeyecektir. Bu istekler huzurlu bir hayat isteğine bağlı olduğu gibi arazinin ileride daha da değer kazanması arzusundan kaynaklanmaktadır.

Sonuç olarak bir inşaatın yanında arazi satın alınacak olursa dikkat edilmesi gereken hususlar inşaatın türü, inşaatın yapılacağı bölge ve o bölgeye kazandıracağı fayda olacaktır. Bu faktörlerin tamamı önceden tasarlanarak karar verilmesi isabetli olacaktır.

About the Author

Cuneyt Dalkıran

No Comments

Comments are closed.