İnşaatın Plana Uyması Şart Mı?

İnşaatın Plana Uyması Şart mı?

Herhangi bir arazi üzerine bir yapı inşa edebilmek için arazinin sadece şahsınıza ait olması yeterli değildir. Kendi tapulu arazilerinize dilediğiniz gibi bir inşaat yapmak mümkün değildir. Kendi arazinize bir yapı yapabilmek için arazinizin bulunduğu il veya ilçe belediyelerinden arazinize ait imar durumunu öğrenmeniz gerekmektedir. Belediyedeki görevlinin size verdiği bilgiler doğrultusunda arazinize yapılabilecek yapının kat adedi, taban alanı ve yükseklik sınırını öğreneceksiniz. Bu bilgiler doğrultusunda yapılacak yapıya dair proje ilgili firmalarca hazırlatılıp belediyenin onayına sunulması gerekmektedir. Belediyenin onayının ardından projeye başlanılabilir. Proje başladıktan sonra, projenin belirli zamanlarında belediye veya yapı denetim firmaları proje alanındaki inşaat ile ilgili ölçüm ve denetimlerini yapmaktadırlar. İnşaatın verilen projeye uygun ölçülerde devam etmesi durumunda sağlıklı bir biçimde inşaatı tamamlayabilirsiniz. Aksi durumlarda inşaatın verilen projeye uygun hale getirilmesi istenecektir.

İmar Durumu

İmar durumu, ilgili bölgede belediyelerin hazırlamış olduğu yaşam standardını yükselten, düzenli yapılaşmayı sağlayan ve bölge ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş bir imar planında ilgili arazinin durumunu gösteren krokidir.

Arazinin imar planındaki durumuna göre; arazinin bir kısmı yol, yeşil alan, kamu hizmet alanında kalabilir. Arazinin bu kısımlarının belediyelere bedelsiz terk edilerek araziniz yapı yapmaya uygun hale gelecektir. Arazinin bahsedilen alanlar içerisinde kalmama durumu da gayet mümkündür. Bu durumda ise belediyenin hazırladığı planda bölge ihtiyaçları için ilgili alanda bulunan tüm parsel maliklerinden “Düzenleme Ortaklık Payı(DOP)” kesintisini sizden yapacaktır.

Proje ve Yapı Denetim

İmar durumuna uygun bir yapı projesi inşaat firmaları tarafından hazırlanır. Belediyenin onay verdiği proje birebir sahaya uygulanmalıdır. Onaylanan bu proje aynı zamanda ruhsat işlemleri için de bir ön onaydır. Uygulanmaya başlayan proje yapı denetim firmaları tarafından çeşitli zamanlarda ölçümler gerçekleştirilerek uygunluğu kontrol edilir. Onaylatılan proje ile sahaya uygulanan projenin farklı olması durumunda yapılan inşaatn ruhsatı iptal edilir.

About the Author

Cuneyt Dalkıran

No Comments

Comments are closed.