Liberal Eğitim Sisteminin En Büyük Özelliği Nedir?

Liberalizm, bireysel özgürlük ve bireylerin hak eşitliği üzerine kurulan bir siyasi felsefe ya da dünya görüşüdür. Eskiden günümüze gelen akımlarıyla Liberalizm, Klasik Liberalizm, Modern Liberalizm olarak tanımlanmaktadır. 18. yüzyılda Liberal fikirlerin Aydınlanma Çağı filozofları arasında yayılmasıyla siyasi bir hareket olarak karşımıza çıkmakta ve bugünlere gelmektedir.

Liberallerin görüşleri; ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, basın özgürlüğü, serbest ticaret, sivil haklar, seküler devlet, Liberal Eğitim Sisteminin En Büyük Özelliği Nedir? özel mülkiyet ve çoğulcu demokrasidir. Toplumdan daha çok bireye önem verirler ve bu anlamda da Muhafazakarlardan ayrılırlar. Liberal Eğitim Sisteminin En Büyük Özelliği Nedir? Sorusuna, Liberalizmin ana teması olan ‘Öğrenci odaklı’ eğitim sistemine öncelik tanıması ve en büyük özelliğinin bu olmasıdır. Bu tarz okullarda öğrencinin derse olabildiğince katılımını sağlamak ana amaçlardan biridir.

Katılım için ise öğrencilere düşünme yeteneği kazandırmak gerekir. Liberal eğitim sistemlerinde, öğrencilere düşünme ve düşüncelerinin belli bir mantık çerçevesinde sunma olanağı sağlamaktadır bu da öğrencilerin kendilerini geliştirmek ve hayata atılmalarında kolaylık sağlamakta olduğu belirtilir.

Liberal eğitim sistemi ayrıca öğrencilerine, sözel becerilerini geliştirme ve bağlantılı olarak yazma becerilerini de önemli ölçüde arttırmayı hedeflemektedir. Günümüzde ise eğitim sistemleri ‘Liberal ‘ odaklı olmaya başlamıştır ve bu tarz sistemlerle de öğrencilerin yetiştirilmesi artmaktadır. Çünkü Liberal odaklı sistemler, öğrencilere öncelikle kendilerini tanımayı, analiz etmeyi, sorgulamayı, bir birey olarak hayatta kalmayı, hayatta kalır iken etkin rol oynamayı, toplumda ileriki dönemler de kendilerine iş imkânı sağlamak için başarılı olmayı, duygusal anlamda güçlü olmayı öğretirler ve bu anlamda da kendilerine amaç edinmektedirler.

About the Author

Cuneyt Dalkıran

No Comments

Comments are closed.