Mal Paylaşımları Ve Mal Rejimi Tasfiyeleri

Mal paylaşımlarının tanımı nedir?

Boşanmalar için  mal paylaşımlarında, evlilik birliğinin mahkeme kararınca sona ermesinden sonra, kural gereğince evlilik süresince elde edilen malların eşit şekilde paylaşılması kuralına dayanır.

Mal rejiminin tasfiyesi boşanma davası nedir?

Mal rejimi tasviyesi oluşmuş  davalar  ve talepler için boşanmanın eki niteliğinde olmayan, uygulamada boşanma davalarında  talep edilmesini halinde tefrik edilerek, bekletici mesele  yapılmaktadır. Bu konudaki uygulamalar ile belirlenmiş olan örneğin Yargıtay 2. hukuk dairesinin kararınca  2005/1208 ”E” bendince 2005/4267 Kanun ve 17.03.2005 tarihli kararlarında “Davacı ve davalı kadının istediği eşyalarının, borsa hesaplarının, mal rejimi tasviyesi sebebiyle binadan alacak, araca katkı bedeliyle  ilgili istem ve boşanmanın eki niteliğinde olmayan, bu istemlerin ancak boşanma davasının  ilgili hüküm kesinleşip tasfiyenin  gündeme geldiğinde karara bağlanabilir.

Bu nedenle bu konulardaki  dava ve istemler tefrik kuralı uygulanarak boşanma nedeniyle ilgili davanın bekletici mesele yapılma kararının  sonucuna göre karar vermek gerekirken yazılı olarak karar verilmesinin ise doğru olmamıştır. Denilmektedir. Mal rejimi ile ilgili isteklerinin boşanma davasında ileri sürülmesi, boşanma dava dilekçelerinde  mal rejimi ile ilgili taleplerin yeterince açıklanmamış olmasına veya tefrik kararının geç verilmesinin halinde, uygulamalarda bazen kararlar ile birlikte verilmektedir. Mal rejimi ile ilgili kanıtların yeterince toplanılmamasına sebep olmaktadır.

Paylaşmalı mal ayrılığı rejim davalarında ne Talep edilmelidir?

Bu davalar için alacak davaları olup, kural olarak bu çeşit davalarda aynı taleplerde bulunulamaz. Mal paylaşımı  sonucunda  ortaya çıkan alacaklı yani katılma alacağı  olup, katılma alacağının kanundan doğan bir alacaklı hakkıdır. Kural olarak aynı taleplerde bulunulamayacağı için davaların dilekçelerinde taşınmazların 1/2 hisselerinin iptali ve tescili, taşınmazların müşterek mülkiyetlere çevrilmesi gibi istekler yanlış taleplerdir. Talep edilecek olan malın rejiminin tasfiyelerinde  ve müvekkil  karşıtı doğacak  Türk lirası gibi  katılma alacağının tahsilidir.

Tasfiyelerde aynı talepte bulunulamaz kuralların bir istisnası Temyiz mahkeme müdürünün 226/ ikinci maddesinde bulunan hükmüdür. Buna göre mal paylaşımı  sırasında, paylı ve mülkiyete konu olan  bir mal varsa, eşlerden birinin  kanunda öngörülen diğer olanak imkânlarından yararlanabileceği gibi, daha üstün bulunan bir yararı olduğunu ispat etmek  için  diğerinin payının da ödemek koşuluyla  malın bölünmeden  ve kendisine verilmesini isteyebilirler. Örneğin paylı şekilde olan mülkiyete konu taşınmazın  eşinin  iş yerine çok yakın olması, aynı apartmanda ailesi ile yaşıyor olması  gibi durumlarda üstünlük yararı olan eş aynı taleplerde bulunabilecektir.

Yine bir aynı bir  talep de temyiz mahkemelerince kanun 240. maddelerinde bulunmaktadır. Bu madde ise sadece ölüm halinde uygulanır, boşanmalar  halinde uygulanamaz. Buna göre sağ kalan eş ve  eski yaşantısını devam ettirebilmeleri için, ölen eşine ait olup birlikte yaşadıklarını konut üzerinden kendisine katılma hakkını alacağına mahsup edilmek için yetmez ise bedel eklenmek sureti ile intifa ya da oturma hakkının tanınmasını talep edebilirler.

Mal Rejimi ile ilgili dava  çeşitleri nelerdir?

1-) Olağanüstü mal rejimine geçiş davalarında. (Temyiz mahkeme kararı madde 206)
2- )Değer artış payı alacağı davalarında. (Temyiz mahkeme kararı madde 227)
3-) Artık değere katılma alacağı davalarında. (Temyiz mahkeme kararı madde 231-236)
4-) Katkı payı alacağı davalarında. (Temyiz mahkeme kararı 743 sayılı eski maddeye göre)

Bakınız : http://devrimbozkurt.av.tr

About the Author

David Anderson

One Comment

  • Mehmet said:
    Şubat 19, 2018 at 9:15 pm

    bu konuda çok mağdur oldum bu durumu düzeltmenin bir yolu var mıdır acaba boşanma davasında eşim benden çok şey aldı ve bu durum beni çok üzmüş durumdadır