Sanayide Ulaşım Önemli Midir?

Sanayide ulaşım önemli midir? ” diye sorsak cevabımız hiç şüphesiz evet olur. Sanayinin kurulmasında ve ilerlemesinde birçok etki vardır ancak en önemlisi ulaşımdır. Ulaşımın olmadığı bir yerde sanayinin gelişmesi beklenemez. Sanayi, ulaşım gerçekleşemediği takdirde yok olur. Sanayinin gelişmiş olduğu şehirlere, ülkelere bakacak olursak hemen hemen hepsinin, ulaşımın kolay olduğu yerlerde kurulduğunu görürüz. Sanayinin ihtiyacı olan hammadde ve mamulün taşınması ulaşım sayesinde olur. Hammaddenin ulaşamadığı yerde sanayi yapılamaz. Hammadde önce fabrikalara ulaşım sayesinde ulaştırılır. Ulaştırılan hammadde fabrikalarda işlenir ve işlenen bu maddelerin pazarlara ulaştırılmasında yine ulaşım etkilidir.

Pasaport Kuyruğunu Sona Erdiren Teknolojik Yenilikler

Ulaşım birçok yolla sağlanabilir. Deniz, hava, kara ve tren yolları ulaşım türlerine örnek verilebilir. Ülkeden ülkeye ürün taşınmasında genelde deniz yolu kullanılır. Ancak hava yolu daha kısa sürmesi sebebiyle ve kıtadan kıtaya ulaşımın kolay olmasından dolayı da sıkça kullanılır. Ülke içerisinde genelde kara yolu tercih edilir. Görüldüğü üzere sanayinin gelişmesi ancak ve ancak ulaşım yapılabiliyorsa gerçekleşir. Bir ülkede ulaşımın sıklığı, kolaylığı, uzunluğu o ülkenin ekonomisini belirler. Ülkemizde de 1950- 1960 sonrası ulaşımın gelişmeye başlamasıyla ekonomi de ilerlemeye başladı. Ulaşım, beraberinde sanayiyi bunun sonucunda da ekonomiyi etkiliyordu.

Ulaşımın yapılabilmesi için doğal ve beşeri birçok faktör bulunur. Doğal faktörlere baktığımızda yer şekillerinin ulaşımda ne kadar önemli bir etken olduğunu görebiliriz. Yer şekillerinin bozuk ve yüksek olduğu yerlerde ulaşım kolay olmadığı için sanayinin bu bölgelerde gelişmemiş olduğunu görürüz. Ülkemizden örnek verecek olursak Doğu Anadolu Bölgesi engebeli ve yüksek bir bölge olduğundan sanayi diğer bölgelere göre daha düşüktür.

İklime bakacak olursak, don olaylarının karın selin çığ ve heyelanların çok olduğu yerlerde ulaşımın olması mümkün olmayacağından sanayi de yapılamayacaktır. Yol, köprü tünel bunun gibi etkenler de beşeri etmenlere örnek verilebilir. Bütün bunlar gösteriyor ki sanayinin gelişmesinde ulaşım önemlidir.

No Comments