Yerlileştirme Projesine İlaç Endüstrisi Dahil Oldu

Gelişen ekonomi, Türkiye de ilaç sanayi açısından büyük bir pazar sunmakta olup, yatırımların teşviklerle desteklenmesi önem arz etmektedir.

Teşvik edilmesi

Gelişmiş ülkeler tarafından ülkemize ithal edilen ürünlerin ne denli katkısız olduğu tartışılmaktadır, şuan ki öngörüye bakıldığında Türkiye için bu piyasa çok büyük bir önem arz etmektedir. Sağlık sektöründe bu kadar ileri teknolojiye sahip ve sağlık yatırımları anlamında ilaç endüstrisinde geri planda kalmak ülke açısından büyük kayba yol açmaktadır. Sağlık yatırımlarını artırmak, sektörde arayışlar ve modelin hızla geliştirilmesi açısından yeterli olmayıp katkı sağlayamamaktadır. İlaç sanayinde yerlileştirme projesi teşvik edilmeli, ilgili özel sektör kuruluşları desteklenmeli, yatırımlarının sekteye uğramaması için üretimin devlet tarafından sağlık sunucularına talep edilmesi için bilgilendirmeler ve eğitimler düzenlenmeli, üretimin belirli oranda kullanılacağına dair devlet tarafından garanti verilmelidir.

Sağlık yatırımlarında önde gelen ve sağlık turizmi açısında her yıl yabancı turist çeken bir konuma sahip ülke olarak bu yatırımlar önemli olup ihraç edilebilir ürünler arasına biran önce girmesi gerekmektedir.

Konjonktürel dalgalanma

Ekonomik olarak dışa bağımlı bir ülke konumunda iken bugün bu modelin her ülkenin ekonomisine ciddi katkı sağladığı ve kalkınmanın gerekleri olduğu aşikârdır. İthalat ve ihracat rakamlarının şekillenmesinde önemli bir yeri olan ithalatının, sürekli olarak cari açığa sebep olduğu bilinmektedir. Uygulama gerçekleştiğinde her yıl olduğu gibi ülke ekonomisi büyüyen ve gelişen adımlarının sağlam bir şekilde atıldığına şahit olacak, kullanmış olduğu ilacın Türk mühendisleri tarafından geliştirildiği, Türk insanı tarafından üretimin her aşamasında dikkat edildiği ve istihdama her türlü katkısının bulunduğu bir döneme girmiş olacaktır.

Bugünü ve yarını ile her alanda bu model kazanacak, ülke kalkınacak ve refah seviyesi artmış bir ülke tüm vatandaşlarına sağlıkta teminat olacaktır.

About the Author

Cuneyt Dalkıran

No Comments

Comments are closed.